Savolaisittain

 

 

 

 

 

  

Kalle Väänänen

 Laavantae-iltana

On tuasiisa viikko jo loppuum piästy,

on tuas tullu kesänel laavantae.

Ja se kaekki, mikä viikolla sieluun siästy,

mikä ihan niinkum piilossa olla sae

työn kiireessä touhussa aena,

se ihan niiku iäneti oottana oes

nyt piästäkseen sieltä piilosta poes

tänä kaaniina laavantaena.

Kato,kato miten kaanis on järven pinta,

ku aarinko sitä nuin kirjaeloo.

Ihan niinkuj jo paesuva alakas rinta

tätä kaanista kahtoessa, kun eijoo

sitä viikkoon katella suana.

Vaekka viikolla oes miten korree siä,

nii ei sitä vuan niin kaaniina niä

tok muullon kun iltana tuona.

Niätkö saanasta tuon savun sinisen,sakkeen

ja piijat kun korvolla vettä tuop.

Siellä kohta sen suap sen löylyn niim makkeen,

joka immeisen ihan niinku uuvveks luop.

Tuolla Hilima jo vastoja taettaa.

Siellä tuulem matkassa,tunnetko

soma vastah haju se tulloo jo.

Väk kylypyyj jo ihteesä laettaa.

Mut viivypä vielä siinä kuistilla vähä,

siinä seiso ja kahtele, kuuntele vaen.

Et muulon voe mualimoo semmojssa nähä

ku iltana kesäsel laavantaen.

Nii ouvvosti syömessä pannoo,

sieltä niinkuj jottai pyrkis poes

tae ihan niinkum mielessä jottai oes,

jota jollennii pitäs sannoo - -.