Alkusivulle

 

 

 


 

Immosten Sukusivusto

Immosten sukuseura ry.                                                  Pöytäkirja

Sääntömääräinen vuosikokous 5.8.2007

Kokouspaikka:                      Kirvesranta, Joroinen (Kuvansi)

Osallistujat:                           Osallistujalistan mukaan, yhteensä 28 henkilöä. 

 

1 §                      Kokouksen avaus

                          Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Viljo Immonen avasi kokouksen klo 13:15. 

2 §                      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

     Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.                                           

3 §                      Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

     Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Heinonen ja kokouksen sihteeriksi  Jari Immonen. 

4 §                      Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja äänten laskijaa.

     Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jaakko Siljanen ja Heikki Immonen. Samat henkilöt valittiin äänten laskijoiksi. 

5 §                      Käsitellään edellisten vuosien (2005 - 2006) toimintakertomukset.

                          Kokouksen sihteeri luki toimintakertomukset, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. 

6 §                     Käsitellään vuosien 2005 - 2006 tilinpäätökset ja tilintarkastajan lausunto.

    Kokouksen sihteeri luki tilinpäätökset, kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajan lausunnon. 

7 §                    Vuosien 2005 - 2006 tilinpäätösten vahvistaminen.

                         Tilinpäätökset vahvistettiin yksimielisesti. 

8 §                    Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2005 - 2006 tileistä ja hallinnosta vastuussa oleville.

                         Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2005 - 2006 tileistä ja hallinnosta vastuussa oleville. 

9 §                  Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuonna 2007 ja 2008. Nykyinen jäsenmaksu on 7,00 euroa perheenpäältä ja    4,00 euroa muilta 18 v. perheenjäseniltä. Hallitus esittää jäsenmaksuja pidettäviksi ennallaan. Päätettiin pitää     jäsenmaksut ennallaan. 

10 §                Valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja. Puheenjohtaja Viljo Immosen kaksivuotiskausi oli katkolla.   Puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Viljo Immonen. 

11 §                Valitaan yhdistyksen hallitukseen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat  Mikko Immonen, Jukka Immonen ja Riitta Kauhanen.

                      Hallituksen jäseniksi valittiin Mikko Immonen, Jukka Immonen ja Heikki Immonen. 

12 §               Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2008 - 2009.

                      Kokouksen sihteeri luki esityksen toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi vuosille 2008 – 2009, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. 

13 §               Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

   Tilintarkastajiksi valittiin Urho Luukkonen ja Raimo Salkinoja, varalle Olli-Pekka Immonen ja Marjut Immonen. 

14 §              Sukukirjan laatiminen.

Elina Kuismin piti esitelmän sukukirjan laatimisesta. Keskustelun jälkeen päätettiin toteuttaa sukukirja hallituksen esityksen mukaisesti. Kirjan laatimiseksi asetettiin toimikunta: Heikki Immonen (pj.), Esko Immonen, Marjut Immonen, Kirsti Joki, Jari Immonen. Toimikunta kokoontuu syksyllä 2007 ja päättää jatkotoimenpiteistä. 

15 §               Muut asiat

                      Ei ollut.

16 §              Kokouksen päättäminen

                      Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:25.

Pentti Heinonen                                                                  Jari Immonen

puheenjohtaja                                                                     sihteeri

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:  

Jaakko Siljanen                                                                  Heikki Immonen