Alkusivulle

 

 

 


 

Immosten Sukusivusto

Immosten sukuseura ry.                         Pöytäkirja

 

Sääntömääräinen vuosikokous 9.8.2009 

Kokouspaikka:            Ravintola Seurasali, Joroinen

Osallistujat:                   Osallistujalistan mukaan paikalla oli 18 henkilöä. 

1 §            Kokouksen avaus.

                Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Viljo Immonen avasi kokouksen klo 13:10

2 §           Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi                       

3 §            Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Salkinoja, kokouksen sihteeriksi valittiin Jari Immonen 

4 §            Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja äänten laskijaa.

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Sirkka Immonen ja Heikki Immonen. Samat henkilöt valittiin äänten laskijoiksi. 

5 §            Käsitellään edellisten vuosien (2007 - 2008) toimintakertomukset.

                 Kokouksen puheenjohtaja luki toimintakertomukset, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. 

6 §            Käsitellään vuosien 2007 - 2008 tilinpäätökset ja tilintarkastajan lausunto.

Kokouksen sihteeri luki tilinpäätökset, kokouksen sihteeri luki tilintarkastajan lausunnon. 

7 §            Vuosien 2007 - 2008 tilinpäätösten vahvistaminen.

                 Tilinpäätökset vahvistettiin yksimielisesti 

8 §           Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2007 - 2008 tileistä ja hallinnosta vastuussaoleville.

                Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2007 - 2008 tileistä ja hallinnosta vastuussaoleville. 

9 §           Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuosille 2010 ja 2011. Nykyinen jäsenmaksu on 7,00 euroa perheenpäältä ja 4,00 euroa muilta 18 v. perheenjäseniltä. Hallitus esittää jäsenmaksuja pidettäviksi ennallaan.

                      Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. 

10 §         Valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja kolme jäsentä erovuoroisten tilalle. Erovuorossa Ali Immonen, Jari Immonen, Riitta Koponen. Puheenjohtaja Viljo Immosen kaksivuotiskausi katkolla.

                      Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Heikki Immonen. Hallituksen jäseniksi valittiin Ali Immonen, Jari Immonen ja Riitta Koponen valittiin jatkamaan tehtävässään seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 

11 §          Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2010 – 2011.

                      Kokouksen sihteeri luki esityksen toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi vuosille 2010 – 2011, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. 

12§          Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.

      Tilintarkastajiksi valittiin Urho Luukkonen ja Raimo Salkinoja, varalle Olli-Pekka Immonen ja Marjut Immonen. 

13§           Muut asiat.

                      Ei ollut. 

14§           Kokouksen päättäminen

                      Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:45 

 

Raimo Salkinoja                                  Jari Immonen

puheenjohtaja                                      sihteeri 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat: 

Sirkka Immonen                                  Heikki Immonen