Alkusivulle

 

 

 


 

Immosten Sukusivusto

Immosten sukuseura ry.                                                                                                Pöytäkirja 

Sääntömääräinen vuosikokous 

Kokousaika: 28.8.2011. 

Kokouspaikka: Ravintola Seurasali, Joroinen .

Osallistujat: 19 sukuseuran jäsentä, osallistujalistan mukaisesti .

1 § Kokouksen avaus Sukuseuran puheenjohtaja Heikki Immonen avasi kokouksen klo 12:30 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Immonen ja sihteeriksi Jari Immonen. 

4 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.-  Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Immonen ja Jukka Immonen. 

5 § Käsitellään edellisten vuosien (2009 - 2010) toimintakertomukset. -  Käsiteltiin vuosien 2009 ja 2010 toimintakertomukset.

6 § Käsitellään vuosien 2009 - 2010 tilinpäätökset ja tilintarkastajan lausunto. -  Käsiteltiin vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunto. 

7 § Vuosien 2009 - 2010 tilinpäätösten vahvistaminen. - Vahvistettiin vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätökset 

8 § Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2009 – 2010 tileistä ja hallinnosta vastuussaoleville. - Myönnettiin vastuuvapaus vuosien 2009 ja 2010 tileistä ja hallinnosta vastuussaoleville. 

9 § Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuosille 2012 ja 2013. Nykyinen jäsenmaksu on 7,00 euroa perheenpäältä ja 4,00 euroa muilta 18 v. perheenjäseniltä. Hallitus esittää jäsenmaksuja pidettäviksi ennallaan. Hyväksyttiin hallituksen esitys ja päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan.

10 § Valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja kolme jäsentä erovuoroisten tilalle. Erovuorossa Jukka Immonen, Mikko Immonen. Puheenjohtaja Heikki Immosen kaksivuotiskausi katkolla. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Heikki Immonen. Hallituksen jäseniksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle valittiin Matti Immonen, Jukka Immonen ja Jari Immonen. 
11 § Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2012 – 2013. Vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2012 - 2013 

12§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. - Tilintarkastajiksi valittiin Raimo Salkinoja ja Urho Luukkonen, varalle Olli-Heikki Immonen ja Marjut Immonen. 

13§ Yhdistyksen uudet säännöt. - Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi.

14§ Muut asiat. - Keskusteltiin yhdistyksen viestinnästä. Sihteeri pyytää tiedotuskirjeessä jäseniltä sähköpostiosoitteita, joita voidaan käyttää viestintään. Vuosikokouskutsut lähetetään edelleen sääntöjen mukaisesti kirjeenä. 

15§ Kokouksen päättäminen. - Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.29. 


Pöytäkirjan vakuudeksi 

Matti Immonen                Jari Immonen      

puheenjohtaja                  sihteeri 

Leena Immonen              Jukka Immonen

pöytäkirjantarkistaja       Pöytäkirjantarkistaja