Alkusivulle

 

 

 


 

Immosten Sukusivusto

Immosten sukuseura ry.                                                                              Pöytäkirja 

Sääntömääräinen vuosikokous 

Kokousaika: 4.8.2013 

Kokouspaikka: Ravintola Kesäkartano, Joroinen. 

Osallistujat: Osallistujalistan mukaan 14 sukuseuran jäsentä. 

1 § Kokouksen avaus Heikki Immonen avasi kokouksen klo 12:40 .

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi .

3 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Salkinoja ja sihteeriksi Jari Immonen. 

4 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja äänten laskijaa Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Kaukonen ja Urho Luukkonen. 

5 § Käsitellään edellisten vuosien (2011 - 2012) toimintakertomukset Käsiteltiin toimintakertomukset.

6 § Käsitellään vuosien 2011 - 2012 tilinpäätökset ja tilintarkastajan lausunto. - Käsiteltiin tilinpäätökset ja sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon. 

7 § Vuosien 2011 - 2012 tilinpäätösten vahvistaminen. Vahvistettiin vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset. 

8 § Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2011 – 2012 tileistä ja hallinnosta vastuussaoleville. - Myönnettiin vastuuvapaus tileistä ja hallinnosta vastuussaoleville koskien vuosia 2011 ja 2012. 

9 § Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuosille 2014 ja 2015. Nykyinen jäsenmaksu on 7,00 euroa perheenpäältä ja 4,00 euroa muilta sekä alle18-vuotiailta perheenjäseniltä. Hallitus esittää jäsenmaksuja pidettäviksi ennallaan. Päätettiin korottaa jäsenmaksuja ollen  jatkossa 10,00 € perheenpäältä, muut täysi-ikäiset perheenjäsenet 5,00 € / hlö .

10 § Valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja kolme jäsentä erovuoroisten tilalle. Erovuorossa Jari Immonen, Ali Immonen ja Riitta Koponen. Puheenjohtaja Heikki Immosen kaksivuotiskausi katkolla. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Immonen. Hallituksen jäseniksi valittiin Jari Immonen, Juha Kaukonen, Riitta Koponen ja Raimo Salkinoja. 

11 § Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2014 – 2015. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2014 - 2015. 

12§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä Tilintarkastajiksi valittiin Heikki Immonen ja Sirkka Immonen, varalle Olli-Heikki Immonen ja Marjut Immonen. 

13§ Sukukirja. -  Päätettiin alkaa laatimaan sukukirjaa. Hallitus laatii tarkemmat suunnitelmat ja kokoaa toimeenpanevan ryhmän. 

14§ Muut asiat Viljo Immonen lausui runon. Pidettiin hiljainen hetki Eeva Paukkosen muistolle. Keskusteltiin sukulehden toimittamisesta, päätettiin antaa asia hallituksen harkittavaksi. 

15§ Kokouksen päättäminen. - Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:50 


Pöytäkirjan vakuudeksi

Raimo Salkinoja, puheenjohtaja         Jari Immonen, sihteeri

Juha Kaukonen, pöytäkirjantarkistaja Urho Luukkonen, pöytäkirjantarkistaja