Alkusivulle

 

 

 


 

Immosten Sukusivusto

Immosten sukuseura ry. Pöytäkirja 

Sääntömääräinen vuosikokous 

Kokousaika: 30.8.2015 Kokouspaikka: Ravintola Kesäkartano, Joroinen.

Osallistujat: Osallistujalistan mukaan 11 osallistujaa 

1 § Kokouksen avaus Sukuseuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:15

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Salkinoja ja sihteeriksi Jari Immonen 

4 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Jukka Immonen ja Heikki Immonen 

5 § Käsitellään edellisten vuosien (2013 - 2014) toimintakertomukset Käsiteltiin 

6 § Käsitellään vuosien 2013 - 2014 tilinpäätökset ja tilintarkastajan lausunto. - Käsiteltiin. 

7 § Vuosien 2013 - 2014 tilinpäätösten vahvistaminen Vahvistettiin 

8 § Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2013 – 2014 tileistä ja hallinnosta vastuussaoleville. Myönnettiin 

9 § Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuosille 2016 ja 2017. Nykyinen jäsenmaksu on 10,00 euroa perheenpäältä ja 5,00 euroa muilta 18 v. perheenjäseniltä. Hallitus esittää jäsenmaksuja pidettäviksi ennallaan. Päätettiin jäsenmaksut pidettäväksi ennallaan hallituksen esityksen mukaisesti 

10 § Valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle. Erovuorossa Jari Immonen, Matti Immonen. Puheenjohtaja Jukka Immosen kaksivuotiskausi katkolla. Jäseniksi valittiin Jari Immonen (Varkaus) ja Heikki Immonen. Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Immonen. 

11 § Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2016 – 2017. Vahvistettiin 

12§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä Tilintarkastajiksi valittiin Heikki Immonen ja Sirkka Immonen, varalle Olli-Heikki Immonen ja Marjut Immonen 

13§ Sukukirja Hallitus esittänyt sukukirjaa laadittavaksi ja tekijäksi ehdotetaan Susanna Nyrhilää. Susanna Nyrhilän kanssa käytiin kokouksessa puhelinneuvottelu ja sukuseuran jäsenet keskustelivat hänen kanssaan. Sopimusehdotus esiteltiin. Päätettiin valtuuttaa hallitus tekemään sopimus esitetyssä muodossa Susanna Nyrhilän kanssa. Hallitus ohjaa ja valvoo kirjan laatimista ja on tarvittaessa valtuutettu käyttämään ulkopuolista asiantuntija-apua. 

14§ Muut asiat. - Ei ollut. 

15§ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45 .

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Raimo Salkinoja          Jari Immonen 

puheenjohtaja              sihteeri 

Pöytäkirjantarkistajat:

Jukka Immonen          Heikki Immonen