Alkusivulle

 

 

 


 

Immosten Sukusivusto

 Immosten sukuseura ry. Pöytäkirja 

Sääntömääräinen vuosikokous 

Kokousaika: 20.8.2017 klo 13:00.

Kokouspaikka: Ravintola Kesäkartano, Joroinen. Osallistujat: Osallistujalistan mukaan 12 sukuseuran jäsentä. 

1 § Kokouksen avaus hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:00. 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Jatkossa vuosikokouskutsu myös Joroisten ja Varkauden lehtiin.

3 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Viljo Immonen ja sihteeriksi Jari Immonen.

4 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja äänten laskijaa Valittiin Raimo Salkinoja ja Heikki Immonen.

5 § Käsitellään edellisten vuosien (2015 - 2016) toimintakertomukset Käsiteltiin 

6 § Käsitellään vuosien 2015 - 2016 tilinpäätökset ja tilintarkastajan lausunto. Käsiteltiin. Seuraavasta tilinpäätöksestä poistetaan kellosaamiset. 

7 § Vuosien 2015 - 2016 tilinpäätösten vahvistaminen Vahvistettiin 

8 § Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 – 2016 tileistä ja hallinnosta vastuussaoleville Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle 

9 § Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuosille 2018 ja 2019. Nykyinen jäsenmaksu on 10,00 euroa perheenpäältä ja 5,00 euroa muilta 18 v. perheenjäseniltä. Hallitus esittää jäsenmaksuja pidettäviksi ennallaan. Pidetään jäsenmaksu ennallaan 

10 § Valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja neljä jäsentä erovuoroisten tilalle. erovuorossa: Jari Immonen (Vantaa), Raimo Salkinoja, Juha Kaukonen, Riitta Koponen, Puheenjohtaja Jukka Immosen kaksivuotiskausi katkolla. Valittiin puheenjohtajaksi Juha Kaukonen. Valittiin hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle: Jukka Immonen, Jari Immonen (Sipoo), Raimo Salkinoja, Riitta Koponen 

11 § Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2018 – 2019. Vahvistettiin 

12§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä Valittiin Varsinaisiksi tilintarkastajiksi: Heikki Immonen, Sirkka Immonen. Varalle Olli-Heikki Immonen, Marjukka Torsti .

13§ Sukukirja. Todettiin sukukirjan tilanne. Hanke edistyy. Tavoitteena kirja valmiina seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen mennessä. 

14§ Muut asiat Hommataan sukuseuralle sukuseuran vaakunalla varustettuja kortteja, tarroja, viirejä. 

15§ Kokouksen päättäminen.  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:20 


Pöytäkirjan vakuudeksi 


Viljo Immonen            Jari Immonen 

puheenjohtaja             sihteeri