Savolaisittain

 

 

 

 

 

  

 

Tämmösiä suattavat savolaeset olla

Maisteri Sanna Vatjus teki kyselytutkimuksen

Savolaisen laulun tunnettuudesta

ja savolaisuudesta Savon koulujen

yläasteiden ja lukioiden oppilaiden keskuudessa.

Teettäjänä oli Savolainen Osakunta

ja tutkimus tehtiin Savolaisen

laulun 150-vuotisjuhlan kunniaksi.

Sanna Vatjus korostaa, että vastaajamäärä

on aika pieni. Kaikki mahdolliset

koulut ja luokat eivät ole kyselyyn

vastanneet, joten voi hyvin olla, että

laulun osaa useampikin kuin tutkimus

antaa olettaa.

Maakuntalaulu ei juuri kaiu tämän päivän

kouluissa. Nykyosakuntalaisetkin ovat

hämmästyneitä siitä, miten vähän Savolaisen

laulua osataan. Kun päätäntävalta

opettamisesta siirtyi Savoon, moni

koulu ilmeisesti pitikin maakuntalaulun

opettamista tarpeettomana. Ja mitenkä

laulu pysyisi mielessä, jos sitä ei koskaan

kuule eikä tarvitse laulaa.

Vain 17 % vastaajista osasi jotain Savolaisen

laulusta, mutta osaamattomuudesta

huolimatta 45 % heistä piti laulua tarpeellisena.

Siinä mietittävää aikuisille.

Joka kuudes osasi kirjoittaa ensimmäisen

säkeistön:

”Mun muistuu mieleheni nyt…”.

Millainen on savolainen

Oppilaita pyydettiin kuvailemaan kolmella

sanalla savolaista ihmistä. Savolainen on

näiden vastaajien mielestä iloinen, puhelias,

hauska, huumorintajuinen, kiero ja

lupsakka. Vastauksissa oli yhteensä 135

erilaista adjektiivia. Negatiivisia sanoja

on vain muutamia.

Entä merkittävimmät savolaiset

Viiden lista: Pertti ”Spede” Pasanen,

Urho Kekkonen, Minna Canth, Juhani

Aho ja Erkki Liikanen. Paavo Lipponen

on kuudes. Ainoa ei-savolainen joukossa

on Nurmijärven Aleksis Kivi.

Osa vastaajista parantaisi Savon imagoa

yleisellä tasolla. Ennakkoluuloissa ja ehkä

vääristyneissä ajattelutavoissa olisi korjaamisen

varaa. Kyselyyn vastanneet

nuoret toivovat, että Savosta luotaisiin

esimerkiksi mediassa modernimpaa mielikuvaa.

Savon kielen seura päätti ottaa tutkimuksesta

onkeensa ja kirjattiinkin muistiin,

että Savolaisen laulun juhlapäivänä 9.12.

sitä pitää ryhtyä laulamaan kouluissa.

(Sanna Vatjus: Savolaisuus savolaisten

nuorten kokemana –julkaisun pohjalta.

Savotar IX)