Alkusivulle 

 

 

 

 


 

Immosten Sukusivusto

Sukukirja

 

Sukukirjan  laatimistyö on edennyt loppusuoralle. Kirjan kirjoittajana on toiminut Susanna Nyrhilä. Kirjahankkeen ohjausryhmänä/hankeen aktiivisena koordinoijana on toiminut sukuseuran hallitus.  

Kirjan tekstistä tulee tavoitteenmukaisesti hyvin mielenkiintoinen. Koko kirjan laajuudeksi arvellaan tulevan kirjakokoisena noin 200 sivua. Tarinat ovat mielenkiintoisia ja viihdyttäviä. Kirjan perusteella lukija ymmärtää hyvin millaisia esi-isämme ovat olleet persoonina, millaisessa ajassa he ovat eläneet ja millaisia sukumme tärkeät paikat ovat olleet ennen ja millaisia ne ovat nyt. Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille tarinoiden keräämiseen osallistuneille!

Maaliskuussa 2019 tilanne on seuraava:

Tekstiosuus on valmis. Sukutaulut ovat valmiit, niiden oikeellisuus/ajantasaisuus tarkastetaan vielä ennen painatusta. Kuvat kirjaan on valittu ja asemoitu tekstiin.

Tavoitteena saada kirja painatettua seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen mennessä. Sukukokous tullaan pitämään elokuussa 2019.

Kirjan tarkkaa hintaa ei ole vielä tiedossa. Arvion mukaan se tulee olemaan noin 20 euroa/kirja + lähetyskulut.

Mikäli haluat tilata kirjoja, otatko yhteyttä:

jari.j.immonen@gmail.com tai 0400 499125