Immosten sukuseura ry. Pöytäkirja
Sääntömääräinen vuosikokous
Kokousaika: 4.8.2013
Kokouspaikka: Ravintola Kesäkartano, Joroinen
Osallistujat: Osallistujalistan mukaan, 14 sukuseuran jäsentä
1 § Kokouksen avaus
Heikki Immonen avasi kokouksen klo 12:40
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Salkinoja ja sihteeriksi Jari Immonen
4 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Kaukonen ja Urho
Luukkonen
5 § Käsitellään edellisten vuosien (2011 - 2012) toimintakertomukset
Käsiteltiin toimintakertomukset
6 § Käsitellään vuosien 2011 - 2012 tilinpäätökset ja tilintarkastajan lausunto
Käsiteltiin tilinpäätökset ja sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon
7 § Vuosien 2011 - 2012 tilinpäätösten vahvistaminen
Vahvistettiin vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset
8 § Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2011 – 2012 tileistä ja hallinnosta
vastuussaoleville
Myönnettiin vastuuvapaus tileistä ja hallinnosta vastuussaoleville koskien vuosia 2011
ja 2012
9 § Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuosille 2014 ja 2015. Nykyinen jäsenmaksu on
7,00 euroa perheenpäältä ja 4,00 euroa muilta 18 v. perheenjäseniltä. Hallitus esittää
jäsenmaksuja pidettäviksi ennallaan.
Päätettiin korottaa jäsenmaksuja, ovat jatkossa 10,00 e perheenpään kohdalla, muut
täysi-ikäiset perheenjäsenet 5,00 e/hlö
10 § Valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja kolme jäsentä erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa Jari Immonen, Ali Immonen ja Riitta Koponen. Puheenjohtaja Heikki
Immosen kaksivuotiskausi katkolla.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Immonen.
Hallituksen jäseniksi valittiin Jari Immonen, Juha Kaukonen, Riitta Koponen ja Raimo
Salkinoja.
11 § Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2014 –
2015.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2014 - 2015
12§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
Tilintarkastajiksi valittiin Heikki Immonen ja Sirkka Immonen, varalle Olli-Heikki
Immonen ja Marjut Immonen
13§ Sukukirja
Päätettiin alkaa laatimaan sukukirjaa. Hallitus laatii tarkemmat suunnitelmat ja kokoaa
toimeenpanevan ryhmän.
14§ Muut asiat
Viljo Immonen lausui runon.
Pidettiin hiljainen hetki Eeva Paukkosen muistolle.
Keskusteltiin sukulehden toimittamisesta, päätettiin antaa asia hallituksen
harkittavaksi.
15§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:50
Pöytäkirjan vakuudeksi
Raimo Salkinoja, puheenjohtaja Jari Immonen, sihteeri
Juha Kaukonen, pöytäkirjantarkastaja Urho Luukkonen, pöytäkirjantarkastaja