Immosten sukuseura ry.                                                  Pöytäkirja

Sääntömääräinen vuosikokous 9.8.2009

 

Kokousaika:                        9.8.2009

Kokouspaikka:                      Ravintola Seurasali, Joroinen

Osallistujat:                        Osallistujalistan mukaan paikalla oli 18 henkilöä.

 

 

1 §                      Kokouksen avaus

                      Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Viljo Immonen avasi kokouksen klo 13:10

 

2 §                       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

                                           

3 §                      Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Salkinoja, kokouksen sihteeriksi valittiin Jari Immonen

 

4 §                      Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Immonen ja Heikki Immonen. Samat henkilöt valittiin äänten laskijoiksi.

 

5 §                      Käsitellään edellisten vuosien (2007 - 2008) toimintakertomukset

                      Kokouksen puheenjohtaja luki toimintakertomukset, jotka hyväksyttiin yksimielisesti.

 

6 §                      Käsitellään vuosien 2007 - 2008 tilinpäätökset ja tilintarkastajan lausunto

Kokouksen sihteeri luki tilinpäätökset, kokouksen sihteeri luki tilintarkastajan lausunnon.

 

7 §                      Vuosien 2007 - 2008 tilinpäätösten vahvistaminen

                      Tilinpäätökset vahvistettiin yksimielisesti

 

8 §                      Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2007 - 2008 tileistä ja hallinnosta vastuussaoleville

                      Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2007 - 2008 tileistä ja hallinnosta vastuussaoleville

 

9 §                      Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuosille 2010 ja 2011. Nykyinen jäsenmaksu on 7,00 euroa perheenpäältä ja 4,00 euroa muilta 18 v. perheenjäseniltä. Hallitus esittää jäsenmaksuja pidettäviksi ennallaan.

                      Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan

 

10 §                      Valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja kolme jäsentä erovuoroisten tilalle. Erovuorossa Ali Immonen, Jari Immonen, Riitta Koponen. Puheenjohtaja Viljo Immosen kaksivuotiskausi katkolla.

                      Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Heikki Immonen. Hallituksen jäseniksi valittiin Ali Immonen, Jari Immonen ja Riitta Koponen valittiin jatkamaan tehtävässään seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 

11 §                      Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2010 – 2011.

                      Kokouksen sihteeri luki esityksen toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi vuosille 2010 – 2011, jotka hyväksyttiin yksimielisesti.

 

12§                      Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

      Tilintarkastajiksi valittiin Urho Luukkonen ja Raimo Salkinoja, varalle Olli-Pekka Immonen ja Marjut Immonen

 

13§                      Muut asiat

                      Ei ollut

 

14§                      Kokouksen päättäminen

                      Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:45

 

 

Raimo Salkinoja                                                   Jari Immonen

puheenjohtaja                                                                  sihteeri

 

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

 

Sirkka Immonen                                                    Heikki Immonen