Immosten sukuseura ry. Pöytäkirja
Sääntömääräinen vuosikokous
Kokousaika: 28.8.2011
Kokouspaikka: Ravintola Seurasali, Joroinen
Osallistujat: 19 sukuseuran jäsentä, osallistujalistan mukaisesti
1 § Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Heikki Immonen avasi kokouksen klo 12:30
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Immonen ja sihteeriksi Jari Immonen
4 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Immonen ja Jukka
Immonen
5 § Käsitellään edellisten vuosien (2009 - 2010) toimintakertomukset
Käsiteltiin vuosien 2009 ja 2010 toimintakertomukset
6 § Käsitellään vuosien 2009 - 2010 tilinpäätökset ja tilintarkastajan lausunto
Käsiteltiin vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunto
7 § Vuosien 2009 - 2010 tilinpäätösten vahvistaminen
Vahvistettiin vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätökset
8 § Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2009 – 2010 tileistä ja hallinnosta
vastuussaoleville
Myönnettiin vastuuvapaus vuosien 2009 ja 2010 tileistä ja hallinnosta
vastuussaoleville.
9 § Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuosille 2012 ja 2013. Nykyinen jäsenmaksu on
7,00 euroa perheenpäältä ja 4,00 euroa muilta 18 v. perheenjäseniltä. Hallitus esittää
jäsenmaksuja pidettäviksi ennallaan.
Hyväksyttiin hallituksen esitys ja päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan
10 § Valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja kolme jäsentä erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa Jukka Immonen, Mikko Immonen. Puheenjohtaja Heikki Immosen
kaksivuotiskausi katkolla.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Heikki
Immonen. Hallituksen jäseniksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle
valittiin: Matti Immonen, Jukka Immonen ja Jari Immonen
11 § Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2012 –
2013.
Vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2012 -
2013
12§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
Tilintarkastajiksi valittiin Raimo Salkinoja ja Urho Luukkonen, varalle Olli-Heikki
Immonen ja Marjut Immonen
13§ Yhdistyksen uudet säännöt
Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi
14§ Muut asiat
Keskusteltiin yhdistyksen viestinnästä. Sihteeri pyytää tiedotuskirjeessä jäseniltä
sähköpostiosoitteita, joita voidaan käyttää viestintään. Vuosikokouskutsut edelleen
sääntöjen mukaisesti kirjeenä.
15§ Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.29
Pöytäkirjan vakuudeksi
Matti Immonen Jari Immonen
puheenjohtaja sihteeri
Leena Immonen Jukka Immonen
pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja