Tämmösiä suattavat savolaeset olla

Maisteri Sanna Vatjus teki kyselytutkimuksen
Savolaisen laulun tunnettuudesta
ja savolaisuudesta Savon koulujen
yläasteiden ja lukioiden oppilaiden keskuudessa.
Teettäjänä oli Savolainen Osakunta
ja tutkimus tehtiin Savolaisen
laulun 150-vuotisjuhlan kunniaksi.
Sanna Vatjus korostaa, että vastaajamäärä
on aika pieni. Kaikki mahdolliset
koulut ja luokat eivät ole kyselyyn
vastanneet, joten voi hyvin olla, että
laulun osaa useampikin kuin tutkimus
antaa olettaa.
Maakuntalaulu ei juuri kaiu tämän päivän
kouluissa. Nykyosakuntalaisetkin ovat
hämmästyneitä siitä, miten vähän Savolaisen
laulua osataan. Kun päätäntävalta
opettamisesta siirtyi Savoon, moni
koulu ilmeisesti pitikin maakuntalaulun
opettamista tarpeettomana. Ja mitenkä
laulu pysyisi mielessä, jos sitä ei koskaan
kuule eikä tarvitse laulaa.
Vain 17 % vastaajista osasi jotain Savolaisen
laulusta, mutta osaamattomuudesta
huolimatta 45 % heistä piti laulua tarpeellisena.
Siinä mietittävää aikuisille.
Joka kuudes osasi kirjoittaa ensimmäisen
säkeistön:
”Mun muistuu mieleheni nyt…”.
Millainen on savolainen
Oppilaita pyydettiin kuvailemaan kolmella
sanalla savolaista ihmistä. Savolainen on
näiden vastaajien mielestä iloinen, puhelias,
hauska, huumorintajuinen, kiero ja
lupsakka. Vastauksissa oli yhteensä 135
erilaista adjektiivia. Negatiivisia sanoja
on vain muutamia.
Entä merkittävimmät savolaiset
Viiden lista: Pertti ”Spede” Pasanen,
Urho Kekkonen, Minna Canth, Juhani
Aho ja Erkki Liikanen. Paavo Lipponen
on kuudes. Ainoa ei-savolainen joukossa
on Nurmijärven Aleksis Kivi.
Osa vastaajista parantaisi Savon imagoa
yleisellä tasolla. Ennakkoluuloissa ja ehkä
vääristyneissä ajattelutavoissa olisi korjaamisen
varaa. Kyselyyn vastanneet
nuoret toivovat, että Savosta luotaisiin
esimerkiksi mediassa modernimpaa mielikuvaa.
Savon kielen seura päätti ottaa tutkimuksesta
onkeensa ja kirjattiinkin muistiin,
että Savolaisen laulun juhlapäivänä 9.12.
sitä pitää ryhtyä laulamaan kouluissa.
(Sanna Vatjus: Savolaisuus savolaisten
nuorten kokemana –julkaisun pohjalta.
Savotar IX)